Teambuilding/Workshop

Het kunnen en geschiktheid zijn tot een job, gaat niet over eigenschappen, persoonlijkheid of genen, maar over gedrag.  Anders dan genetica en persoonlijkheid, kan gedrag worden beschreven, geobserveerd, gemeten en veranderen.   Hierdoor kunnen de prestaties tijdens een job alleen maar verbeteren.

Hetgeen je laat presteren is dus gedrag.  Deze acties heb je zelf in de hand, je beslist zelf wat, wanneer en hoe je iets doet.   ==>  En dat is de rode draad door onze workshop/teambuilding sessie.

Wij geven inzicht in:

  • Waarom je doet wat je doet.
  • Waarom jouw collega’s doen wat ze doen.
  • Hoe je het gedrag van jouw collega’s beter kunt plaatsen/begrijpen.
  • Sterktes en zwaktes per gedragsstijl
  • Communicatietips per gedragsstijl
  • Hoe herkennen van gedragsstijlen

En dit wordt gecombineerd met een aantal leuke oefeningen.

WordPress Lightbox Plugin